Behandling af Angst

5-Skridts forløb til behandling af angst

Fordi 9 ud af 10 oplever en fuldstændig opløsning af deres angst under et 5-sessioners forløb.

Det er faktisk ikke meningen at du skal opleve irrationel angst.

Det er meningen at du skal leve et trygt og godt liv.

Af den grund har jeg udviklet et unikt 5-Skridts forløb til behandling af angst.

Forløbet kan benyttes på alle former for angst, traumer og fobier

Forløbet er baseret på teori og tilgange som bl.a basere sig på følgende:

Hypnose og suggestion, metakognitiv terapi, 5-P.a.t.h.®, NLP, Kognitiv terapi og Hypnotisk Psykoterapi, samt bevidsthedsudvidende samtaler (MBL).

Det vil sige at tilgangen til forløbet er baseret på effektiv behandling af angst, som virker.

Med disse værktøjer og ved at tage udgangspunkt i min klients oplevelse af angst, har min metode vist sig at være så effektiv at 9 ud af 10 oplever en fuldstændig opløsning af deres angst inden for et 5 sessioners forløb.

Her er en lille liste med nogle af de angst symptomer som jeg behandler effektivt:

 

 • Overdrevne bekymringer og tankemylder

 • Uro i krop og sind

 • Svimmelhed og nervøsitet

 • Kvalme og ubehag

 • Sveden

 • Rastløshed

 • Muskelspændinger

 • Koncentrationsbesvær

 • Uvirkelighedsfølelse

 • Hjertebanken

 • Søvnbesvær

 • Træthed

 • Rysten

 • Hurtig og overfladisk vejrtrækning

 • Rastløshed

 • Snurren i hænder, læber og hud

 • Tvangstanker og handlinger
   

Hvordan foregår en behandling af angst?

Et forløb til at opløse og behandle din angst foregår normalt over 5 sessioner som har en ca. varighed på mellem 1.5 til 2.5 timer pr. gang.

Forløbet er en fuld behandling af angst og angst symptomer som gradvist, men hurtigt vil opløse angsten fra nervesystemet, sindet og kroppen

Udover selve sessionerne kan det vurderes at du har behov for ekstra værktøjer, f.eks i  form af hypnotiske mp3-lydfiler som du kan bruge efter behov til at opløse stress eller uro.

Dette vil være som en støtte til behandlingen af angst og vil hjælpe dig til at forblive rolig og afslappet indtil at angsten er fuldstændig opløst og behandlet.

Min tilgang til behandling af angst er baseret på underbevidst og automatisk forandring. 
 

Det betyder at behandlingen vil have en direkte effekt på dine reaktionsmønstre, handlinger, tanker og følelser, uden at du selv behøver at "gøre noget".

Forandringen sker i underbevidstheden og vil derfor komme indefra.
 
Det betyder kort sagt at du vil begynde at opleve verden som tryggere og at dine tanker og handlinger vil komme fra et nyt og trygt sted i dig.

På samme måde som at din angst nu er helt automatisk og udenfor din bevidste kontrol, vil vi skabe en omformning der vil sørge for at du automatisk oplever større tryghed i livet, i stedet for angst.

Vi vil i sammen lave en om-programmering af dit nervesystem og din hjerne så du slipper angsten gradvist, men ubesværet og begynder at opleve verden på den måde som er mest gavnlig for dig.

Derfor er det ikke et quick-fix eller en ny form for samtaleterapi som ikke virker.

Det er effektiv behandling af angst, som virker.

 

Første skridt i angst behandlingen:

Den første session vil være en "trænings" session.
Her vil vi begynde at træne din hjerne til afslappelse, ro og balance.

Vil vil begynde at skabe en åbning i dit sind, så ny information, nye handlingsmønstre, og nye tanker og følelser kan komme til.

Du vil blive trænet i hvordan du selv, nemt kan skabe en tilstand af afslappelse og indre ro. Denne afslappelse og "modtageligehed" for ny information vil være en af grundstenene i behandlingen af din angst.

VI vil også bruge denne session til at skabe en større bevidsthed om din oplevelse af angst, så en omkodning af hjernen og nervesystemet bliver let, hurtig og effektiv.

Selvom du måske har prøvet andre former for behandling af angst, vil min måde at behandle angst på, nok alligevel være ny for dig.
Vi vil derfor også bruge denne session til at forstå præcis hvorfor min tilgang og min metode til behandling af angst er så unik og effektiv, så behandlingen giver mening for dig.

Oftest vil du opleve en mærkbar forandring allerede efter den første session.

 


 

Andet skridt i behandlingen af din angst:

Allerede i anden session vil vi fokusere på at slippe og opløse "roden" til angsten.

VI vil skabe kontakt til de dybe lag i sindet (dem du ikke selv kan få fat på) som er der, hvor angsten opstammer fra.

Dette kan være et glemt minde, en følelse, eller en række af oplevelser som har haft en negativ invirkning på dit nervesystem og som har "sat sig fast" i underbevidstheden.

Det er her det hele foregår.

Årsagen til at du endnu ikke har kunne slippe angsten, findes i din underbevidsthed.

Så længe at kroppen er "kodet" til at reargere med angst, vil din oplevelse af angst vare ved.

Ved at ændre den underbevidste kodning og skabe en følelsmæssig forandring i din psyke, kan kroppen og hjernen begynde at slippe behovet for at skabe angst.

På den måde vil du automatisk begynde at slappe mere af og opleve en større indre ro, også i situationer som tidligere ville have været stressende eller angstprovokerende.

Prøv at forestille dig hvordan det føles, når du mærker at angsten begynder at slippe sit tag i dig.

Forestil dig hvordan det føles når angsten mister magten over din krop og dit sind.

 


 

Tredje skridt i opløsningen af din angst.

At ændre følelsmæssige ankringer og reaktioner.

Allerede nu vil din angst være godt igang med at opløse sig selv.

Vi vil derfor begynde at se på nogle af de mere skjulte årsager til at du har oplevet angst i dit liv.

Oftest vil vi her begynde at finde gamle blokeringer og opløse dem.

Dette kunne være blokeringer i form af gammel skjult vrede, skyld eller skam.

Vi vil også begynde at se på de "triggers" eller ankre, som har været den udløsende faktor for din angst.

Derefter vil vi opløse de nuværende ankre og forbinde nye følelser og måder at tænke på.

Vi vil også finde frem til de underbevidste "dele" af dig som har været med til at skabe oplevelsen af angst, eller oplevelsen af at være "ved siden af sig selv" og rette følelserne og tanker til, så der er balance i dit sind.

Denne session kan oftest være en af de mest forvandlende og forløsende for et menneske, da der vil blive taget hul på gamle blokeringer og uhensigtsmæssige overbevisninger, Hvilket betyder at du vil opleve en følelse af fornyet lethed, og frihed fra nogle af de tunge, men mere underlæggende følelser.

Nu er angsten ved at være væk.

Efterfølgende vil det handle om at styrke alt det som gør dit liv godt.

 

fjerde del af angst behandlingen:

At styrke det gode du er og slette resterne af angsten.
 

Du vil nu allerede have haft en oplevelse af frihed fra angsten.

 

Du vil også have et styrket selvværd, mere ro, og langt mere selvtillid.

For at få mest muligt ud af behandlingen, vil vi løfte dit selv-billede til nye højder og du vil begynde at se dig selv som stærkere, friere og gladere.

Vi vil styrke følelsen af tryghed markant, og sørge for at din oplevelse af dig selv bliver rodfæstet i en oplevelse af tryghed.

Vi vil udforske dit verdensbillede og opløse den sidste rest af blokeringer og negative overbevisninger om dig selv og verden. 

VI vil se på måden du bruger dit sind og ""rette til" så dit sind bliver så skarpt som muligt.

Det resultere i at du vil have en øget fokus, mere glæde ved det du laver, gå på mod og større selvtillid i det du gør.

VI vil finde enhver rest og årsag til angst, og slette det fra nervesystemet og evt. fra hukommelsen, så du aldrig igen vil opleve irrationel angst.

Vi vil styrke hele din oplevelse af dig selv. 

Femte del af angst behandlingen

At sætte det hele fast i underbevidstheden, teste, og styrke det markant.

I den femte og sidste del af angst behandlingen vil angsten nu være væk.

Det er derfor vigtigt at sætte hele den nye oplevelse "helt fast" i underbevidstheden, så det bliver lige så naturligt for dig at være og forblive tryg, som det før var at opleve angst.

Den sidste del af processen handler mest af alt om at styrke alt det gode du er begyndt at opleve i dit liv og sørge for at eliminere sekundære gevinster ved at opretholde angsten, sådan så den aldrig får mulighed for at komme tilbage i dit liv.

Du vil nu have lært hvordan du skaber dine tanker og følelser og hvordan du retter din bevidsthed mod det som er vigtigt og hensigtsmæssigt for dig.

Angsten vil være væk, nervesystemet roligt og du vil finde ro og accept i dig selv.

Vil du gerne slippe af med angsten?

Glem alt om langtrukken psykolog-behandling, psykoterapi, medicin og psykriatere.

Hvis du oplever angst i dit liv, har du sikker prøvet alt dette.
Som de fleste andre, har der været enten ingen, eller meget ringe effekt af denne type behandling.
Det er desværre normalt.

Det gode er at selvom du har prøvet alt andet og selvom at ingenting har virket,
så virker 5 skridst programmet alligevel.

Faktisk så oplever 9 ud af 10 af mine klienter en fuldstændig opløsning af deres angst under 5-skridts forløbet.


Du har 2 muligheder når du ønsker behandling af angst.

Du kan enten booke en gratis samtale

Eller 

Ringe direkte til mig på +45 52654196
 

Jeg glæder mig til at tale med dig og fortælle mere om effektiv behandling af angst.

Mvh.

Felice Søndergaard

 

Angst Specialisten
Felice Søndergaard

Speciale i behandling af angst hos mennesker


 

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • W-Pinterest

© 2019 Universal Reality Illuminated Presence
Cvr:40544631